Universal healthcare system is socialism?

Cái này Trump nói đúng nè. Và các bạn biết ai đang xài cái chế độ y tế xã hội chủ nghĩa này hôn. Là…

Ich will weiterlesen... Universal healthcare system is socialism?

CẢM THẤY TRƠ TRẼN – Chuyện Vaccine Covid

Ngày hôm qua (09.11.2020) mới ra tin tìm ra vaccine chống COVID, hôm nay (10.11.2020) đã thấy giật tít nào là „Biden đã phát minh…

Ich will weiterlesen... CẢM THẤY TRƠ TRẼN – Chuyện Vaccine Covid