Universal healthcare system is socialism?

Cái này Trump nói đúng nè. Và các bạn biết ai đang xài cái chế độ y tế xã hội chủ nghĩa này hôn. Là Đức, là Đan Mạch, là Thụy Điển, Nhật Bản, vân vân và mây mây.

Chỉ khi nào bạn thấy hóa đơn tiền thuốc hàng trăm Euro hàng tháng hay thậm chí hàng ngày thì bạn mới thấy mừng rớt nước mắt vì cái chế độ y tế xã hội chủ nghĩa này.

Người Đức rất tự hào là dân tộc đi đầu trong việc sáng lập hệ thống universal health care này, do thủ tướng Otto de Bismack đệ trình lên vua Wilhelm đệ nhất và đưa vào thực hiện. Để cho những người sinh ra đã bệnh tật đầy mình như chồng mình, những người nghèo khổ, thu nhập thấp, những người tàn, khuyết tật có thể tồn tại và đóng góp cho nền kinh tế nước Đức, là những công dân hữu ích cho xã hội.

Nền kinh tế của Đức tự hào là nền kinh tế soziale Marktwirtschaft (social market economy) (kinh tế thị trường xã hội) đại diện cho công bằng xã hội, giá trị nhân văn, đồng lòng đại đoàn kết dân tộc, hay một nhân tố mới hơn, thân thiện với môi trường.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.