27.06.2021 – Phật Giáo Tiểu Thừa

Lưu ý: Bài viết này ở dạng sưu tầm, tôi không viết, không bày tỏ quan điểm, không chịu trách nhiệm về độ chính xác.

512,061 Buddha Fotos - Kostenlose und Royalty-Free Stock-Fotos von  Dreamstime

– Bản chất của đạo Phật là vô thần, nghĩa là không chấp nhận có một hoặc nhiều thần thánh có quyền ban phước giáng họa cho con người. Đức Phật đã tuyên bố trong rất nhiều bài kinh. Ngài luôn tự nhận mình là “Đạo sư” (người dẫn đường) “Bậc y vương” (thầy thuốc) chứ không bao giờ tự xưng mình là đại diện cho bất cứ một thần linh nào.Trước khi qua đời, Ngài còn dặn dò các tỳ kheo đệ tử : “Hãy nương tựa nơi chính mình. Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”.

– Đức Phật luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Con người tự quyết định vận mệnh của mình, khổ đau hay hạnh phúc đều do chính con người quyết định. Trong Kinh Pháp Cú, Ngài dạy: “Chính ta làm cho ta thanh tịnh hay bất tịnh, không ai khác có thể làm cho ta thanh tịnh hay bất tịnh”/

– Đạo Phật là con đường và phương pháp diệt khổ mà Đức Phật đã khám phá ra và chỉ dạy lại cho con người. Ngài đã chỉ rõ về Bốn Sự Thật Vi Diệu : Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Trong cuộc đời truyền đạo suốt 45 năm, Ngài đã thuyết mấy mươi ngàn bài kinh cũng chỉ xoay quanh Bốn Sư Thật này với tâm nguyện giúp cho con người tận diệt khổ đau, xây dựng Niết Bàn ngay trong đời sống hiện tại bằng chính sự nỗ lực của mình chứ không ỷ lại, trông chờ, cầu xin nơi thần linh nào cả.

– Đạo Phật là con đường giúp cho loài người chiến thắng các bản năng thấp hèn, tu dưỡng nhân cách dựa trên Bốn Sự Thật Cao Quý để đạt tới chân-thiện-mỹ trong đời sống và trở thành Thánh nhân ngay trong cõi đời này.

– Đạo Phật không phụng sự cho bất cứ thần linh nào, không lễ lạy và cầu khấn bất cứ thần linh nào. Cuộc sống nhân loại hạnh phúc hay đau khổ đều là kết quả do hành động của con người chứ không do thần linh nào định đoạt.

– Không vị thần, Phật nào có thể giải nạn hay giúp con người cầu tài, cầu lộc. Nhân quả ai làm người đó tự chịu.

Trần-Quyết ST

Nguồn: Facebook Đại Việt Tàng Thư, truy cập ngày 27.06.2021, 11:35, Đức

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.