CẢM THẤY TRƠ TRẼN – Chuyện Vaccine Covid

Ngày hôm qua (09.11.2020) mới ra tin tìm ra vaccine chống COVID, hôm nay (10.11.2020) đã thấy giật tít nào là „Biden đã phát minh ra vaccine chống covid sau khi mới đăng cơ hai ngày“, rồi trên status của Trump trên Facebook thì một đám comment ca ngợi ông này.

Thậm chí Trump còn post status: „The FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along!“ (Cơ quan FDA và bọn dân chủ không muốn tôi được nhận thắng lợi vaccine, trước cuộc bầu cử, vì vậy mà kết quả này được công bố năm ngày sau đó, như tôi đã nói bấy lâu nay!)

Trong khi rõ ràng trên trang web chính thức của BionTech (Đức) và Pfizer (Mỹ) cũng như tờ Protocol (tạm dịch: giao thức nghiên cứu) của Pfizer mà mình sẽ dẫn link gốc dưới đây không có chữ nào nhắc tới hai nhân vật chính trị nổi tiếng hiện nay. Cụ thể bản Protocol có ghi rõ:
Study sponsor (tài trợ nghiên cứu): BionTech
Study conducted by (tiến hành nghiên cứu): Pfizer

Ngoài ra còn có ghi trong Protocol:
BioNTech has developed RNA-based vaccine candidates using a platform approach that enables the rapid development of vaccines against emerging viral diseases, including SARS-CoV-2.
(BioNTech đã phát triển các mẫu vắc xin gốc RNA …)
Như vậy với người có kiến thức y tế hạn hẹp như mình cũng có thể tạm đoán là BioNTech phát triển các mẫu vắc xin, còn Pfizer là tiến hành thử nghiệm trên người.

Đây đơn giản là thành công của hợp tác khoa học quốc tế.
Người ta vất vả nghiên cứu, thì ở đâu lòi ra một bọn nhận vơ tự coi là công lao của mình.

Hết sức trơ trẽn!

Sources:
BioNTech: https://investors.biontech.de/…/pfizer-und-biontech…
Pfizer: https://www.pfizer.com/science/coronavirus
Protocol (english): https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf?fbclid=IwAR33F9peEV3VFEuqQ1IVhfNr__ZACoyNzKxAszte_bC2qUPedup0uPYEWVE

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.